sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

OKMD ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.1-6 นิสิต นักศึกษา มาปล่อยความคิดสร้างสรรค์กับการประกวดคลิปออนไลน์ในหัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น” 

sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

เพื่อแนะนำการสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น ไม่จำกัดรายวิชา โดยได้ใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ นำเสนอผ่านมุมมองใหม่ เพื่อจุดประกายความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้

กลุ่มเป้าหมาย
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
– นิสิต นักศึกษา ปวช./ปวส.

เงินรางวัล
-รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

การสมัครและส่งผลงาน
เปิดสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิ.ย. 63
– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Google Form: https://forms.gle/aQ8TrCausRpEmZeL6
– อัพโหลดผลงานผ่าน youtube ของคุณแล้วส่ง Link ผลงานและส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมชื่อคลิปและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdknowledgebox@gmail.com

วิธีการโหวตและนับคะแนนโหวต
– ส่งวิดีโอคลิป : 1-11 มิ.ย. 63 จนถึงเวลา 24.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.
– รวบรวมคลิปวิดีโอ : วันศุกร์ 12 มิ.ย. 63
– ปิดโหวตคะแนนคลิปวิดีโอ : วันเสาร์ 13 มิ.ย. 63 จนถึงเวลา 24.00 น. ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ จะนับยอด Views จากทาง http://www.okmd.or.th/knowledgebox/295/ และนับยอด likes จากทาง www.facebook.com/OKMDInspire
– ประกาศผล : วันอาทิตย์ 14 มิ.ย. 63 และแจ้งหัวข้อใหม่ทุกสัปดาห์ทาง http://www.okmd.or.th/news/organization/3713/ และ www.facebook.com/OKMDInspire

ระยะเวลาความยาวของคลิป
-ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น Tiktok , Kinemaster ,VideoShow ฯลฯ

เงื่อนไข
– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
– กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
– ผลการตัดสินของ สบร. ถือเป็นที่สิ้นสุด
– สบร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสม
– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.okmd.or.th/activities/OKMD/3780/
Facebook : www.facebook.com/OKMDInspire
Twitter : @okmdia

หมายเหตุ :
ผู้ประกวดทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดจะได้รับเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึกสุดชิค คนละ 1 ตัว