นายอนิเวช ติวารี (ที่ 6 จากขวา) หัวหน้าโรงงาน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์  จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน (ที่ 7 จากขวา) นายอำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตำบลขุนแก้ว ตำบลบางกระเบา ตำบลท่ากระชับ ตำบลศีรษะทอง และตำบลท่าตำหนัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนดังกล่าวในช่วงสถานการณ์ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบข้าวสารจำนวน 1,200 ถุง น้ำหนักรวม 6 ตัน ให้แก่ทุกครัวเรือนในชุมชนตำบลขุนแก้ว และผู้ว่างงานในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยความมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ และร่วมผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน