ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : ลิงค์ https://is.gd/zbPR93

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2642 7745 หรือ sncdwf@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/genderdwf/