คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่…แล้ววันนี้!!

กับ 3 สาขาการออกแบบ ดังนี้

– สาขาสถาปัตยกรรม

– สาขาการออกแบบภายใน

– สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW!)

 

สมัครและลงทะเบียน

วันนี้ – 14 มิถุนายน 2563

รับทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท ไปเลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียน | http://arch.spu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คลิก : www.spu.ac.th

https://www.facebook.com/activeedge.spusoa

#Dek63 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #นั่งรถไฟฟ้ามาSPU #สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #เต็กสุดขอบ #activeedge #SOA+SPU