ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หลากหลายธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่การค้าขายระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อความอยู่รอด ทาง AIS Business จึงเห็นความสำคัญและยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ AIS SME ที่เป็นสมาชิก LINE Family Club โดยมอบ อินเทอร์เน็ตใช้ฟรี สูงสุด 60 GB ซึ่ง YellowPages ได้มอบสิทธิพิเศษให้เช่นกัน ได้แก่ สิทธิ์สร้างหน้าเว็บเพจพิเศษฟรี บน www.yellowpages.co.th และต่อที่สองด้วยการสิทธิ์รับแคตตาล็อกออนไลน์ของสินค้าสองเท่า (สูงสุด 12 รายการ) บน www.yellow.co.th เมื่อชำระค่าแพ็กเกจค่าบริการของ www.yellow.co.th

กิจกรรมที่จัดทำในครั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและต่อยอดการทำธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.yellowpages.co.th/campaign/ais-line-oa

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 02-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.thwww.yellowpages.co.th