รพ. บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดโปรโมชั่นโปรแกรมตรวจวัดระดับสติปัญญา (IQ Test) ช่วงอายุ 6 – 15 ปี โดยนักจิตวิทยาคลินิก ในราคา 999 บาท

– รอคิวไม่นาน

– ทดสอบรายบุคคล

– รอรับผลทดสอบได้เลย

– พร้อมรับคำแนะนำเบื้องต้นหลังการประเมิน

จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC)
โทร. 02 523 3359 – 71 , 02 994 8200 – 3 ต่อ 1135, 1143 หรือโทร. 098 259 7582 (โทรศัพท์มือถือ CDLC)