สุขภาพดีในเดือนเกิด กับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up 2020
ราคา 3,290 บาท (ราคาปกติ 5,700)

พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรี กับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง ในราคาสบายกระเป๋า

โปรแกรมตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม
2,900 บาท (ราคาปกติ 4,600)

โปรแกรมตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก
1,350 บาท (ราคาปกติ 1,700)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อเอชพีวี
2,900 บาท (ราคาปกติ 3,400)

รายการตรวจเพิ่ม (สงวนสิทธิ์สำหรับสุภาพสตรีที่ซื้อแพคเกจ Birthday check-up 2020 เท่านั้น)

#เงื่อนไข
1.โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสุภาพสตรี ผู้รับบริการต้องซื้อแพคเกจ Birthday check-up 2020 จึงมีสิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสุภาพสตรี
2.สงวนสิทธิ์ในการซื้อและใช้แพคเกจ Birthday Check Up 2020 ราคา 3,290 บาท ในเดือนที่ท่านเกิดเท่านั้น (ในวันเข้ารับบริการขอความร่วมมือในการแจ้งวันเดือนปีเกิดหรือบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์)
3.สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะซื้อแพคเกจ Birthday check up ได้
4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
5.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง
6.ชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น
7.รับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภพ Wellness Center ทุกวันเวลา 07.00-16.00 น.
8.กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ ได้ที่ 02-523-3359-71,02-994-8200-3 ต่อ 1111
9.เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563