ICC ในเครือสหพัฒน์ จัดตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” 9 ภูมิภาค ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย แด็กซ์, กี ลาโรช บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ และ    ยังเป็นกรรมการ ของ10 บริษัท ในเครือสหพัฒน์ จัดตั้งโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ  ไอ.ซี.ซี. ปันสุข สู่ประชาชน” 9 ภูมิภาค       ทั้ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ  อาทิ จ.เชียงใหม่, พิษณุโลก,นครสวรรค์, ราชบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ภูเก็ต และสงขลา  โดยเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นจากทุนทรัพย์ส่วนตัว

นอกจากอาหาร และของใช้จำเป็นอื่นๆแล้ว ยังให้ความสำคัญกับของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิงอย่าง ชุดชั้นในจาก  แบรนด์ K-Bra by กุลสตรี, ผ้าอนามัย, แพมเพิ่สสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนและจิตใจประชาชนจากสถานการณ์ Covid-19  ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน