มูลนิธิไอวีแอล และกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดลพบุรี สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไอวีแอล ร่วมกับกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ บจก. เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์),
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส, บจก. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) และบจก. อินโดรามา โฮลดิ้งส์ มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่ชุมชนในตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมีพนักงานจิตอาสาช่วยกันบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง
และของใช้อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ มูลนิธิไอวีแอล และกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยมีนายชัยวัฒน์ เจ่าสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอท่าวุ้ง, นายเดชวุฒิ นิลแย้ม (ที่ 3 จากขวา) นายอำเภอท่าวุ้ง, นายชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ (ที่ 2 จากขวา) สาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง และนายเกษม ประภากร (ขวาสุด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมเป็นสักขีพยาน