สนพ.หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะผู้บริหารและคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 รองผู้ว่าราชการจัดหนองบัวลำภู (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม)

พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

ณ บริษัท เบสท์ – แพค  คอนกรีต  จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู