กลุ่มคนตัวD ปั้นเยาวชนนักสื่อเสียง เป็นกระบอกเสียงด้านสุขภาวะเพื่อคนวัยเดียวกัน

Press release

     เยาวชนกับบทบาทของการเป็นสื่อ อาจเป็นภาพที่ไม่คุ้นชินนักในสังคมไทย เพราะส่วนใหญ่สื่อทั่วไปมักจะเป็นผู้ใหญ่พูดแทนเด็กว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร ด้วยเหตุนี้ “กลุ่มคนตัวD” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของทีมสื่อที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อเสียง จึงได้จัดทำ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะ สร้างคนไทยหัวใจฟู เพื่อความรอบรู้สุขภาพ เพื่อผลิตเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะมาเป็นกระบอกเสียงของตนเองและสื่อสารกับคนในวัยเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

     “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ เกิดขึ้นเพราะเรามองว่าปัจจุบันสื่อเสียงที่เด็กเป็นผู้ผลิตเองมีจำนวนน้อย ซึ่งปัจจุบันสื่อเสียงได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทุกช่วงวัย เราคาดหวังว่าเด็กจะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความสนใจและความต้องการของตนเองรวมถึงสามารถพัฒนาเนื้อหาสื่อเสียงที่มีการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อสื่อสารสำหรับคนในวัยเดียวกันได้ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะพื้นฐานเรื่องการผลิตสื่อในสไตล์ตัวเองอยู่แล้ว เราจึงคิดสิ่งที่ควรเสริมเข้าไปในการเรียนรู้คือ ประเด็น ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน และสุขภาวะครอบครัว เพื่อให้น้องๆ นำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อในมุมของเขาเอง ถ้าเด็กๆ สามารถทำได้จะเป็นจุดเปลี่ยน เพราะเด็กจะลุกออกมาอยู่ในพื้นที่สื่อมากขึ้น” จันทิมา ตรีเลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะ สร้างคนไทยหัวใจฟู เพื่อความรอบรู้สุขภาพ กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ พร้อมบอกเล่าถึงการทำงานของโครงการว่ามี 3 ส่วน คือ ส่วนเครือข่ายวิทยุชุมชน ส่วนงานเยาวชน และ วิทยุคลื่น FM 105 MHz สถานีวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว ทั้งสามส่วนนี้เน้นสร้างนักสื่อสารสุขภาวะ ผ่านช่องทางที่เป็นสื่อเสียง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ

     โครงการเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟู เพื่อความรอบรู้สุขภาพ ปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้ คือ การสร้างเยาวชนนักสื่อเสียง เพื่อผลิตเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็กในวัยเดียวกัน เปิดรับสมัครโดยให้เด็กส่งคลิปเสียงของตัวเองเข้ามาโดยไม่กำหนดหัวข้อ และคัดเลือกจากสื่อเสียงและความสนใจ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน อายุ 12 -16 ปี

     “เราจัดอบรมให้น้องๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำกิจกรรมสัมพันธ์  แนะนำเรื่องสื่อเสียงและการใช้เสียง ทักษะการผลิตสื่อเสียง ทดลองผลิตสื่อเสียงและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ สิ่งที่เราคาดหวังคือ เขาจะพูดได้มากกว่าประเด็นที่เคยพูด เช่น บางคนอยากทำเรื่องพูดคุยกับพ่อแม่อย่างไรให้เข้าใจถ้าเขาต้องการเล่นเกม ซึ่งเป็นเรื่องสุขภาวะที่สื่อสารกันในครอบครัวในมุมน่ารักๆ” 

     จันทิมา กล่าวว่า ทีมงานได้เปิดมุมมองให้น้องๆ ได้เห็นอีกช่องทางหนึ่งของงานสื่่อเสียงว่าไม่ใช่แค่การจัดรายการวิทยุ หรือทำ Podcast เท่านั้นแต่ควรเน้นไปที่ความน่าสนใจของการนำเสนอ การเล่าเรื่อง ตอนนี้น้องๆ มีประสบการณ์แต่ยังเหลือแค่ว่าต้องหาความแตกต่างระหว่างสื่อเสียงกับสื่อทั่วไปว่าเป็นอย่างไร

     ชลธิศ กรดี นักจัดรายการ และ โปรดิวเซอร์ ผู้รับหน้าที่เมนเทอร์ หรือ ที่ปรึกษาของน้องๆ ในเรื่องสื่อเสียงและการใช้เสียง เผยว่า สิ่งแรกที่จะเติมให้เด็กๆ ในโครงการนี้ คือ ทำความเข้าใจในสิ่งที่จะนำเสนอก่อน  อาจยกตัวอย่างงานที่ดีๆ มาถอดรหัสให้น้องๆ เห็นภาพว่าทำไมงานชิ้นนั้นน่าสนใจจะได้ย้อนกลับมาเข้าใจงานของตัวเองมากขึ้น

     “ผมมองว่าการสื่อสารสุขภาวะเป็นการสื่อสารในเชิงบวก ในเมื่อเราเป็นผู้ส่งสารเองแล้วก็ควรที่จะเลือกเป็นว่าจะสื่อสารออกไปแบบไหนที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสังคม ต่อสุขภาพ ต่อผู้คนรอบข้าง นี่คือความหมายของคำว่านักสื่อสารสุขภาวะ ถ้าเราได้เรียนรู้เข้าใจว่าสิ่งที่จะนำเสนอ และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร สิ่งนี้จะเป็นอาวุธประจำตัวหรือภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ไหลไปตามกระแสที่ผ่านไปเรื่อยๆ  เป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นเด็กๆได้ลองใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ในการสื่อความคิดของเขาออกมา เราแค่ทำหน้าที่ปรับซ้ายขวาให้เขา ผมบอกได้เลยว่างานแทบทุกชิ้นของน้องๆ สามารถทำให้เราอึ้งและทึ่งมาก ไม่ใช่ว่าเลิศ ดี เก่ง แต่เขาแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้ดี” เมนเทอร์ ชลธิศ กล่าว

 

     ติดตามผลงานของเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะในสไตล์ของแต่ละคน ที่จะทำให้ผู้ฟังลืมคำว่างานของเด็กมีแต่เรื่องบันเทิงแค่นั้นไปเลย ได้ทาง เพจคนไทยหัวใจฟู และ Youtube homeradio 1