อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส แบ่งปันความรู้เพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครวงจร ศูนย์แพรกษาใหม่ ได้ต้อนรับคณะจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวโรจน์ ผู้ประกอบการบริการขนถ่ายขยะชุมชน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “แบ่งปันความรู้เพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คุณอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ต้อนรับคณะจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวโรจน์เข้าเยี่ยมชมระบบการบำบัดน้ำเสียภายในศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ และโรงผลิตน้ำยาEM  พร้อมแบ่งปันความรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหากลิ่นขยะบริเวณพื้นที่ฝังกลบ และระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 10 แกลลอน (50 ลิตร) ให้แก่คณะศึกษาดูงาน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทากลิ่นขยะชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ และแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมแบ่งปันความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป