สนพ.หนองบัวลำภู เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

 

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  ระหว่างวันที่  15-19 มิถุนายน 2563  หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจำนวน 21 คน โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบังลำภู จ.หนองบัวลำภู