สถาบันการบิน DPU จัดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

      สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) จัดอบรม Train the Trainer for Aviation Personnel หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน หรือผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากรมืออาชีพในการฝึกอบรมด้านการบินโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด้านการบิน มีวิทยากรที่มีทักษะ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ   

        โดยการอบรมจะมีการบรรยายพร้อมเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน ม.ธุรกิจธุรกิจบัณฑิตย์ และ นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต ครูสอนนักบิน และผู้ประกาศข่าวรายการ รักเมืองไทย จบการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านฝึกอบรมจากสถาบันการบิน  โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้  สอบถามโทร.061-863-7991