sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หนึ่งบริษัทในเครือเบตเตอร์กรุ๊ป ร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19 ร่วมกับโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรจำนวน 3 แห่ง นำสิ่งของถุงยังชีพแจกจ่ายชาวบ้านทุกหลังคาเรือนที่อยู่รอบนิคมฯ สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจCOVID-19 กว่า 1,330 หลังคาเรือน       ที่อาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนกว่า 100 คน ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านมารับสิ่งของ เพื่อนำไปแจกจ่ายแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนบ้านอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม