บีจีซี จับมือ ศิลปินแห่งชาติ จัดเวิร์คช็อป ‘ศิลปะแก้ว’ มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ปทุมธานีส่งความสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี ผู้นำด้านธุรกิจแก้วครบวงจร ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่องศิลปะเป่าแก้ว โดยมีศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ)อาจารย์ธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ) ศาสตราจารย์เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ)อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา (ศิลปินแห่งชาติ)ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง (คณบดี คณะจิตรกรรมฯ) และ ศิลปินรับเชิญพิเศษ ดร.พินิจ บุญเลิศ (ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะแก้ว” ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาจิตรกรรม

โดยจะนำผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นไปร่วมติดตั้งในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลคลองหลวง และโรงพยาบาลธัญบุรี มอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการโรงพยาบาล

โครงการเวิร์กชอปศิลปะแก้วครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยียวยานักศึกษาของภาควิชาจิตรกรรมซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โดยบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามากกว่า 100 ทุน และสนับสนุนการติดตั้งผลงานของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งร่วมบริจาคเพื่อติดตั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งสามแห่งตามเจตจำนงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคงานศิลปะ อีกทั้ง ยังเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาหลอมแก้ว และ BGC Glass Studio ห้องจัดแสดงศิลปะแก้วแห่งแรกในประเทศไทย