ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาผ่าน Zoom Webinar หัวข้อ “สถานการณ์การลงทุนไทยในต่างประเทศภายใต้วิกฤต COVID-19”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI)

โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาผ่าน Zoom Webinar

หัวข้อ “สถานการณ์การลงทุนไทยในต่างประเทศภายใต้วิกฤต COVID-19”

 

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เปิดให้เข้าระบบเวลา 13.30 น.

เริ่มการสัมมนาเวลา 14.00 – 15.30 น.

 

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่าน

 

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-553-8111 ต่อ 6245 E-mail : toi@boi.go.th