สนพ.หนองบัวลำภู เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ ปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  วันที่  19 มิถุนายน 2563  หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจำนวน 21 คน

โดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีปิด

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบังลำภู จ.หนองบัวลำภู