คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรับมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

                 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีรับมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมกันพัฒนาส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะผู้บริหารร่วมพิธีรับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ สำหรับหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ / IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) / หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” นี้ จะนำไปใช้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) รวมถึงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ถือเป็นการแบ่งเบาภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดย “หุ่นยนต์แบ่งปัน” สามารถนำส่งสิ่งของ ยา เวชภัณฑ์ อาหาร แฟ้มทะเบียนประวัติคนไข้ เวลาเดินตรวจ ฯลฯ ไปยังจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการลดความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ะด้วยการ เปิดเพลงหรือเปิดวีดีโอต่างๆ และยังสามารถทำการประชุมทางไกล (Teleconference) ระหว่างคนไข้กับหมอได้อีกด้วย ถือเป็นการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) เพื่อลดการสัมผัสและป้องการการแพร่เชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง