ตรวจสุขภาพตับง่ายนิดเดียว ที่รพ.สุขุมวิท

Healthy

             “โรคมะเร็งตับ” พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ใน ผู้ชาย และอันดับ 3 ในผู้หญิง สาเหตุการเกิดมะเร็งตับมีหลากหลายสาเหตุ หนึ่งสาเหตุสำคัญคือ ภาวะตับแข็ง ที่การปล่อยให้ไขมันสะสมในตับเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะตับแข็งได้ การตรวจเช็คตรวจสุขภาพตับ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ตรวจสุขภาพตับได้ง่าย ๆ

โปรแกรมตรวจหาภาวะไขมันสะสมในตับ Fibroscan ราคา 3,000 บาท (จากปกติ 3,600 บาท) ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่ต้องเจ็บตัว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการตรวจ Fibroscan

  1. ผู้ป่วยโรคตับ หรือ มีผลตรวจพบภาวะตับผิดปกติ
  2. ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบี และ ซี
  3. ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับ
  4. ผู้มีภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักเกินมาตรฐาน
  5. ผู้ป่วยเบาหวาน
  6. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน
  7. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ
  8. ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตับอย่างละเอียด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ โทร. 02-391-0011 ต่อ 225-227