สหกรณ์ออมทรัพย์แพรนด้าฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ตู้แพรนด้า ปันสุข”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน  2563 ที่ผ่านมา  คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ   แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด พร้อมด้วย คุณภัทนีย์  วิภาสวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์, และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท  สนับสนุนโครงการ “ตู้แพรนด้า ปันสุข”  เพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพให้กับชาวแพรนด้าฯ ในสถานการณ์โควิด-19   ได้อีกทางหนึ่ง  โดยมีคุณชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ์   ประธานบริหารโครงการพิเศษอัญมณี  , คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ บริเวณ “ตู้แพรนด้า ปันสุข”