รพ.บี.แคร์ฯ เข้าร่วมโครงการ “เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มอบสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับผู้เอาประกันภัย เอไอเอ จำนวน 8,000 เข็ม ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกับเอไอเอ ตั้งแต่ 15 มิ.ย – 30 ก.ย. 2563  (สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จาก QR Code)

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02 523 3359 – 71 , 02 994 8201 – 3