สนพ.หนองบัวลำภู ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

บูรณาการร่วมกับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ประชุมกาขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสู่การปฏิบัติตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู