“ณัทชลัช” ขอภาครัฐพิจารณาบรรจุวิ่งเปี้ยวในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เพื่อความยั่งยืน

Sport

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ นายกสมาคมวิ่งเปี้ยวประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันวิ่งเปี้ยวเป็นกีฬาไทยที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตที่จะสูญหายไปจากประเทศไทยแล้ว เนื่องจากเด็กไทยไม่ให้ความสนใจ ไม่มีเด็กที่เล่นกีฬาชนิดนี้ในโรงเรียน ตอนพักกลางวัน หลังเลิกเรียน ตอนเย็นลานกีฬาในหมู่บ้านหรือสวนสาธารณะอีกแล้ว เด็ก ๆ จะคิดว่าถ้าเล่นวิ่งเปี้ยวเอาเวลาไปเล่นกีฬาสากลอื่น ๆ ดีกว่าเพราะจะทำให้สามารถต่อยอดไปเป็นนักกีฬาเขต นักกีฬาจังหวัด หรือเป็นนักกีฬาอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะวิ่งเปี้ยวเป็นกีฬาที่สนุกมากทั้งคนเล่นและคนเชียร์

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดของกีฬาไทยชนิดนี้คือ คนทั้งประเทศแทบจะไม่รู้จักวิ่งเปี้ยวแล้ว เคยถามเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ 90% ไม่รู้จัก ส่วนผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุบางคนคุ้นชื่อ หลายคนรู้จักแต่จำไม่ได้แล้วว่ากติกาเป็นอย่างไร ทำให้ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ จึงได้จัดการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้นในปี 2561 และก่อตั้งสมาคมวิ่งเปี้ยวประเทศไทยขึ้น จดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นได้จัดการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งในปี 2562 เพิ่มการแข่งขันรุ่นมัธยมศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษา ให้วิ่งเปี้ยวกลับมาเป็นที่นิยมเช่นในอดีต

“ตัวผมเองอยากเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา อาทิ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, กีฬา สพฐ., กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กีฬาจังหวัด, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบรรจุกีฬาวิ่งเปี้ยวเข้าในการแข่งขัน หากมีการแข่งขันวิ่งเปี้ยวในกีฬาทางการของประเทศ ก็จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม อย่างถูกวิธี เพราะโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต้องตั้งชมรมผลิตนักกีฬา มีการรับสมัครนักกีฬาทุน เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆ เด็ก ๆ ก็จะสนใจกีฬาไทยชนิดนี้มากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นคง อย่างยั้งยืน ในปี 2564 สมาคมฯ มีโครงการจะจัดการแข่งขันวิ่งเปี้ยวระบบลีก ในชื่อ “วิ่งเปี้ยวไทยแลนด์ลีก” ในระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นการนำร่องพัฒนาสู่ลีกอาชีพ เป้าหมายสูงสุดคือพัฒนาวิ่งเปี้ยวให้เป็นกีฬาสากลสัญชาติไทยอีกหนึ่งชนิด เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน” นายณัทชลัชกล่าว///.