การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 26

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์

👉 การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 26

📌อบรม วันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ศาลายา

⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/ICTinfo26

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909