บี.บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามสนับสนุนร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พัฒนาศักยภาพให้นางพยาบาลไทย

Healthy

บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย โดยคุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ และทีมบริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Poster Excellence Award” ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมฯ และทีมชมรมฯ ในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางด้านแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายด้านการเขียน การจัดทำ และการนำเสนอ Cases Report โดยจะมีการตัดสินและประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมประจำปีของชมรมฯ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

โดยจุดสำคัญของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากนางพยาบาลในการดูแลคนไข้และเติมเต็มวิสัยทัศน์ของบริษัท บี. บราวน์ ที่จะร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนในประเทศไทยนั่นเอง

 

=======================

เกี่ยวกับ บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในฐานะบริษัทสาขาของบริษัทบี. บราวน์ เมลซุงเกน เอจี  โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย พร้อมทั้งยังมีบริการให้สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาล ผู้ประกอบการทั่วไป และส่วนการให้บริการรักษาที่บ้าน  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบี. บราวน์ (ประเทศไทย) ได้ที่ https://www.bbraun.co.th หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/bbraunth