” บันทึกคุณแม่ Virtual Talk ” จัดขึ้นเพื่อครอบครัวยุคติจิทัลทั่วประเทศ

Home & Living

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คุกคามสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการวิตกกังวล อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และครอบครัวที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ในการจำกัดการเดินทาง การทิ้งระยะห่าง หรือ SOCIAL DISTANCING และลดการสัมผัสสิ่งรอบตัวต่าง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและ สถานที่ เพื่อให้ครอบครัวยุคใหม่ปลอดภัย ทำให้นิตยสารบันทึกคุณแม่ พร้อมด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา จิตแพทย์เด็กกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันจัด บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK  ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวยุคดิจิทัลได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวที่มีบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาทั่วประเทศไทย

พบกับ บันทึกคุณแม่ Virtual Talk ” จัดขึ้นเพื่อครอบครัวยุคติจิทัลทั่วประเทศ

จัดขึ้น วันเสาร์ที่ 1 , วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 8 , วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้

พบกับ มิติใหม่ของ Virtual Talk
ครั้งแรกของการรวมตัวกว่า 30 แพทย์ นักการศึกษานักจิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในการขับเคลื่อน ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพและพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 9 ปีและความพร้อมของ พ่อแม่คุณภาพ ทั่วประเทศ

บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK มี 5 โปรแกรม แต่ละ โปรแกรมมี 5 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรม PREGNANCY มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้แก่ 9 เดือนคุณภาพ , อาหารบำรุงน้ำนม , เทคโนโลยีกับการตั้งครรภ์ , พลังสัมผัสจากครรภ์มารดา และ ปัญหาสาระพันเรื่องนมแม่

โปรแกรม NEWBORN มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้แก่ เลี้ยงลูกวัยเบบี้ห่างไกลโควิด 19 , เตรียมตัวพ่อแม่มือใหม่ , วัคซีนจำเป็นเด็กแรกเกิด , พ่อแม่มือใหม่กับลูกยุคดิจิตอล และ การเคลื่อนไหวของเด็ก

โปรแกรม TODDLER มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ได้แก่ เข้าใจเด็กวัย 3 ปีแรกของชีวิต , เมื่อลูกเบื่ออาหาร , ปัญหาการนอนเด็กวัยซน , พัฒนาสมองลูก 3 ปีทองของชีวิต และ โภชนาการที่ดี 3 ปีแรกของชีวิต

โปรแกรม PRE SCHOOL มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ได้แก่ เลี้ยงลูกวัยซนยุคดิจิตอล , เล่นอย่างไรพัฒนาไอคิวลูก , เล่นเป็นเรียน เรียนเป็นเล่น , ห้องเรียน พ่อ แม่ Family 4.0 และสร้างเข็มทิศให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

โปรแกรม DIGITAL KIDS มี 4 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1,2 และวันที่ 8,9 สิงหาคม 2563 ได้แก่ ข้อคิดในการเลือกโรงเรียนให้ลูก , ลูกฉลาดแต่ไม่อยากไปโรงเรียน , ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียนยุคดิจิทัล และคุยกับหมอจิตแพทย์เด็ก

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/8905

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ คุณรวิพรรณ พรมงาม โทร : 092-6928236 / 02-3922011 อีเมล : rawiphan@ipriasia.com

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ

#Facebook : นิตยสารบันทึกคุณแม่
#Website : https://mothersdigest.in.th/
#Tiktok : @mothersdigest