ส่งมอบตำแหน่งประธาน PPP Plastics

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)ระหว่าง นายภราดร จุลชาต (ซ้าย) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานโครงการ PPP Plastics ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานฯ ครบตามระเบียบวาระ 2 ปี ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อสานต่อและขยายผลการดำเนินงานของ PPP Plastics ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ณ ลาน Royal Village  เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) เมื่อเร็วๆนี้