📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3
📌วิทยากร: ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล และทีมผู้ช่วยสอน
📌วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 – วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 23 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ
⭐️(รับจำนวน 20 ที่นั่ง)⭐️
⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/ictdesign3
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสารัชย์ Tel. 092-256-1570
E-mail: sarachaya.chi@mahidol.ac.th