ICC มอบหน้ากากอนามัยผ้า 100,000 ชิ้น แก่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.)เป็นตัวแทนรับมอบ หน้ากากอนามัยผ้า จาก บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อนำไปกระจายต่อแก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ