สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระตุ้นอบรมเพิ่มศักยภาพให้สถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์