SISB ธนบุรีเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่พร้อมสรรพทันสมัย

Press release

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ทันสมัยที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) สาขาธนบุรี มีพิธีตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Mr. Kelvin Koh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SISB กล่าวว่า “นี่เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโรงเรียน SISB ธนบุรี สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน SISB และช่วยให้นักเรียนของเราเติบโตไปเป็นผู้นำและพลเมืองคุณภาพสูงต่อไป”

อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งจะเปิดใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม 2564 จะประกอบไปด้วย:

  • ห้องเรียนที่ทันสมัยและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนที่ครบครัน
  • ห้องสมุดที่สมบูรณ์ครอบคลุมไปด้วยทรัพยากรซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
  • สถานกีฬาที่กว้างขวาง รวมถึงห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน
  • สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ รับแสงธรรมชาติได้ดี
  • หอประชุมที่ทันสมัยพร้อมที่นั่งพับเก็บได้
  • พื้นที่สีเขียวเพื่อลดอนุภาค PM5
  • การใช้โซล่าเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเรา

โรงเรียน SISB ธนบุรีเป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งแรกในย่านธนบุรี โรงเรียน SISB ธนบุรีเปิดสอนหลักสูตรสิงคโปร์ – สหราชอาณาจักร สอนเป็นภาษาอังกฤษ จีน และไทย นักเรียนยังสามารถที่จะเลือกเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆตามความสนใจเฉพาะของนักเรียน พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและศิลปะที่มีให้ภายในโรงเรียน นักเรียนที่ SISB ธนบุรีจะเพลิดเพลินกับการเรียนที่ SISB ซึ่งเริ่มรับนักเรียนจากระดับชั้นเด็กเล็กก่อนอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียน SISB เป็นผู้นำด้านการศึกษาคุณภาพสูงและเป็นผู้จัดการของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ทุกสาขาในประเทศไทย ให้การศึกษาระดับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12

ก่อตั้งโรงเรียนสาขาแรกขึ้นในปี 2001 ปัจจุบัน SISB เป็นเจ้าของและบริหารจัดการโรงเรียนทั้งสี่แห่งในประเทศไทยซึ่งใช้หลักสูตรสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ชื่อ“ SISB” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิทยาเขตแห่งแรก คือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกใช้หลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.sisb.ac.th