บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ )  โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ACC มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการรวมจนถึงพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นผู้นำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ระบบ ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO/IEC 17025 GMP HACCP FAMI-QS เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ACCยินดีและพร้อมให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.acc1976.com

 

แหล่งที่มา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด

อีเมล์ Thawatchai@acc1976.com