สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติดในเครือ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์”

ข้อความจากผู้บริหาร
ภูฟ้าเรสท์โฮม นิวไลฟ์โปรแกรม เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมใบอนุญาต

ภูฟ้าเรสท์โฮม นิวไลฟ์โปรแกรม มีมาตรฐานสูงได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก โดยทางการแพทย์ ทีมบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเลิกยาเสพติดโดยเฉพาะ เลิกยาเสพติด ได้จริง เห็นผล ไม่อาเจียน ไม่ทรมาน ไม่ลงแดง ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ยาเค โคเคน กะท่อม กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน ยากล่อมประสาท ฯลฯ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี

ก้องหล้า ภูวดลอานนท์
ประธานผู้ก่อตั้ง, ภูฟ้าเรสท์โฮม นิวไลฟ์ โปรแกรม