มนต์ฤดี อัครราช (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการศึกษา พร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่ นภัสนันท์ พงษ์ลี้รัตน์, อภิสรา วงษ์สนิท, พิชชาภรณ์ จำปีเพ็ชร์, และ นีรชา ค้าขาย ตัวแทนนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การวิจัยและการวางแผนรณรงค์โฆษณา กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่น “โออิชิ อีทโตะ” และรางวัลรองฯ อันดับ 1 – 3 โดยมี รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร (ซ้ายสุด) และ ธนิตา จีวนารังสรรค์ (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้