สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร🥬 ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน GI

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣📣สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ขอ เชิญ แอ่ว ชม ช้อป สินค้าภายในงาน
“สุดยอดสินค้า GI และสินค้าเด่นจังหวัดลำพูน”

🥦พบสุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร🥬
ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI
และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป อีกมากมาย

📅ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2563
แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

มาอุดหนุน และมาเป็นกำลังใจ๋ฮื้อเกษตรกรกันนัก ๆ เน้อ
เฮาจะสู้ไปโตยกั๋น อย่าลืมมาปะกันเน้อ
#สินค้าGI #จังหวัดลำพูน #ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวลำพูน #ลำไยอบแห้ง