ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา “English for Graduate Studies”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิด โครงการอบรม “ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา”

English for Graduate Studies

> Grammar <
> Vocabulary <
> Reading <
> Post-test <

วันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 

เวลา 18.00 น.- 20.30 น.
วันศุกร์ – วันอาทิตย์ (รวม 15 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน
นิสิต 2,000 บาท
บุคคลภายนอก 3,000 บาท
ด่วน ! รับจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
หรือ Scan QR Code ลงทะเบียน
คลิกที่นี่ https://bit.ly/2DnaHdd

‍💻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : CMBKK
โทร. 02 655 1100 , 061 858 8955 , 088 266 4087