ดอลลี่โซลูชั่น สนับสนุนการจัด ทอล์คโชว์ SCB พรีเซ็นต์ มันนีโค้ช ออน สเตท สเปเชียล ตอน ใดๆ ในโลกล้วนนอร์มัลล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอลลี่โซลูชั่น สนับสนุนการจัด ทอล์คโชว์ SCB พรีเซ็นต์ มันนีโค้ช ออน สเตท สเปเชียล ตอน ใดๆ ในโลกล้วนนอร์มัลล

 

เมื่อเร็วๆนี้ ทางบริษัท ดอลลี่โซลูชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้ คุณ ขจร วิชาโคตร ฝ่ายการตลาด ได้นำเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่องเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม  SCB Presents Money Coach On Stage Special ใดๆ ในโลกล้วน นอร์มัลลล ทอล์คโชว์การเงิน โดย จักรพงษ์  เมษพันธุ์  หนุ่ม เดอะ มันนี่โค้ช 

 

ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องของการจัดกิจกรรมทาง ดอลลี่โซลูชั่น นำ “เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ” เป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่มาพร้อมระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ระบบจะที่การตรวจจับใบหน้าโดยอัตโนมัติภายในกี่วินาทีก็จะทราบอุณภูมิได้ทันที ซึ่งสามารถที่จะทำการตรวจวัดในขณะที่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าได้ และในวันที่มีการแสดง ทอล์คโชว์ มีผู้ที่เข้ารวมกิจกรรม ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ จำนวน 2 รอบ รอบละ 200 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ท่าน

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองให้เกิดความมั่นใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทอล์คโชว์  ทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว