SACICT จัดการประกวดการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชน  เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ชุด Finale  2.ชุดยุค Baby Boomer Generation 3.ชุดยุค Generation X  4.ชุดยุค Generation Y และ 5.ชุดยุค Generation Z  มุ่งนำเสนอในเรื่องของคุณค่าของผ้าศิลปาชีพและผ้าทอมือ ที่มีความประณีต งดงาม นำมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.sacict.or.th หรือไลน์แอด : SACICTAWARD หรือ โทร.  096 638 7602 , 097 032 3082 กำหนดส่งใบสมัครและแบบร่างผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563