รพ.สุขุมวิท แนะควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

Healthy
  “มะเร็งเต้านม” พบบ่อยในผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 1 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่งสำคัญของการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม คือการตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่ยังไม่มีอาการแสดง เพราะการที่ตรวจเจอ มะเร็งใน ระยะแรกเริ่มนั้น สามารถช่วยให้ การรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดได้สูง อีกทั้งการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย Digital Mammogram ยังแม่นยำ ปลอดภัย ให้ผลชัดกว่า การตรวจ Mammogram ทั่วไป
หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้
    – ผู้หญิงที่อายุ 35 ปีขึ้นไป หรือ

    – มีประวัติพันธุกรรมในครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม