หนุ่มไฟแรงพร้อมด้วยประสบการณ์ นาย วิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ประธาน BKK.Group

Technology

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน””