สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกยกระดับฝีมือ ช่างเชื่อมแม็กให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (15 ส.ค. 63) นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกยกระดับฝีมือช่างเชื่อมแม็ก(Metal Active Arc Welding)ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างเชื่อม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 จำนวน 11 คน เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในการเชื่อมแม็กสามารถเป็นแรงงานที่ฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมด้านงานเชื่อมต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ต.ห้วยยาง  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร