ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่างไร

Healthy

ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่า การดูแลสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจัดการหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจช่วยชะลอหรือลดการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลระดับน้ำตาล และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทันการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลสุขุมวิท

📞 02-391-0011 ต่อ 225-227