ทินิดี เฮลท์ มาสสาจ ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข

Travel&Hotel

 

ทินิดี เฮลท์ มาสสาจ ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข

ทินิดี เฮลท์ มาสสาจ ได้ผ่านการประเมินตนเอง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และพร้อมเปิดให้บริการทุกท่านแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร 077  880 600

#tinideeranong #tinideehealthmassage