ทรัสต์ ‘AIMIRT’ โชว์ผลประกอบการโดดเด่นต่อเนื่อง เตรียมปันผล 0.21 บาท พุ่งสูงสุดในกลุ่มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทรัสต์ ‘AIMIRT’ โชว์ผลประกอบการโดดเด่นต่อเนื่อง

เตรียมปันผล 0.21 บาท พุ่งสูงสุดในกลุ่มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

กรุงเทพฯ: 17 สิงหาคม 2563 – ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 63 กวาดรายได้รวม 143 ล้านบาท กำไรโตแตะ 99.5 ล้านบาท จ่ายปันผลสูงสุดในกลุ่มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 0.21 บาทต่อหน่วย พร้อมรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท
เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ กล่าวถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (เม.ย. – มิ.ย. 2563) ว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ในไตรมาส 2 ของปีนี้ ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทุกโครงการเต็ม 100% ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน การที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ สามารถรักษาอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่กองทรัสต์เริ่มลงทุนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพของกองทรัสต์ ส่งผลให้รายได้รวมของกองทรัสต์ในไตรมาสนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ที่ 143 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นที่ 99.5 ล้านบาท ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีโดดเด่นเช่นนี้ จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.84 บาทต่อหน่วยต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กองทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2563 นี้”

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “ในไตรมาส 2/2563 นี้ ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มีผลประกอบการสูงต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งมาจากจุดแข็งของกองทรัสต์ด้านความหลากหลายของประเภททรัพย์สิน ที่มีกลุ่มผู้เช่ากระจายตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร สารเคมีเหลวที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งการประกาศจ่ายเงินปันผลของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ครั้งนี้ ทำสถิติปันผลต่อหน่วยรายไตรมาสสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาผลการดำเนินงานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ และอัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ดีและสม่ำเสมอตามที่ประมาณการไว้”

 

 

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจัยที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ สามารถทำผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวจากวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้น นอกจากการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากคุณภาพของทรัพย์สิน ความหลากหลายกระจายตัวของประเภททรัพย์สินและกลุ่มผู้เช่า รวมทั้งการตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม โดยเรามุ่งเน้นที่จะรักษาศักยภาพของทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ และมุ่งมั่นมองหาโอกาสสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ที่แข็งแกร่งและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว”

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีความสนใจเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group