เรื่องหัวใจ … วางใจเรา รพ.สุขุมวิท

Healthy
เพราะเรื่องหัวใจไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจรักษาเชิงป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจคุณ ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจตามแบบเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพหัวใจแข็งแรง โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
 
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้น จนถึงการรักษาขั้นสูงที่มีความละเอียดซับซ้อน และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงการตรวจคัดกรองเชิงป้องกันกับทีมสหสาขาผู้ชำนาญการ ให้คุณมั่นใจทุกปัญหาสุขภาพหัวใจ
 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666