ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำเป็นแค่ไหน ?

ข่าวประชาสัมพันธ์

มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือด หรือ อวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้แก่ กระดูก ปอด ตับ และสมอง

ดังนั้น การตรวจค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนยังมีขนาดเล็ก และยังไม่แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น อ่านบทความต่อ >> https://bit.ly/34e7EPV

– – – – – – – – – – –

ทาง รพ.บี.แคร์ฯ ขอแนะนำ #โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (DIigital Mammogram & Ultrasound Breast) ราคา 3,500 บาท เพื่อสุขภาพที่ดีของสุภาพสตรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://bit.ly/3iWt4VQ