สุขสันต์วันแม่กับชุดตรวจสุขภาพ Mother’s Day 2020

Healthy

วันแม่ปีนี้ มอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญให้กับคุณแม่
ด้วยชุดตรวจสุขภาพครอบคลุมการดูแลสุขภาพ สำหรับคุณผู้หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ราคา 3,300 บาท

พร้อมรับสิทธิ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram with Ultrasound ราคา 2,700 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท

เริ่ม 11 – 31 สิงหาคม 2563 (เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2563)

รักแม่ ห่วงใยแม่ มอบสุขภาพที่ดีให้กับท่าน 
click >>> https://bit.ly/3gM6Y8a

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์ตรวจสุขภาพ 02 994 8201 – 3 ต่อ 1130, 1127