งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓
รู้ทันสีสันภาษาสื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร