7 สัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Healthy

          ภาวะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการเต้นช้าหรือเต้นเร็วจนถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งอาจมาในรูปแบบที่ไม่ทันตั้งตัว ปัจจุบันเรามีตัวช่วยส่งสัญญาณเมื่อหัวใจอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย (Mic ra Pacemaker) ช่วยตรวจจับพร้อมวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจขณะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตผู้ป่วย

        ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร.02-769-2000 ต่อ 665, 666